• Πτώσεις, κατάγματα ισχίου σε ηλικιωμένους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λάμπρου, Θεόδωρος; Ράπο, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Ζαχαρένια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-21
  Οι πτώσεις των ηλικιωμένων αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας από πολλές απόψεις, από άποψη νοσηρότητας, κόστους αντιμετώπισης και θνησιμότητας. Αρχικά η πτώση θεωρείτε το γεγονός κατά το οποίο ένα άτομο βρίσκεται ...
 • Συσχέτιση της κατάχρησης αλκοόλ με πολλαπλές συμπεριφορές διακινδύνευσης για την υγεία σε νέους ενήλικες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Χατζηδάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Ζαχαρένια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-21
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της κατάχρησης αλκοόλ με σκοπό τον εντοπισμό των πολλαπλών συμπεριφορών διακινδύνευσης της υγείας σε νέους ενήλικες οι οποίες, κατ’ επέκταση μπορούν να οδηγήσουν σε ευρύτερο κοινωνικό ...