• Μεγάλης απόστασης ΙΟΤ δίκτυο επικοινωνίας για μεταφορά και διαχείριση νερού σε αγροτικές περιοχές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Φραντζεσκάκης, Λάμπρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-06
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Internet of Things συστήματος για την μεταφορά νερού σε απομακρυσμένες περιοχές . Κατά την διάρκεια της εργασίας δημιουργήσαμε διάφορα εργαλεία και ...
 • Σύστηµα εναλλακτικής επικοινωνίας και πληροφόρησης σε περιπτώσεις κρίσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σαραντόπουλος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εµµανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-15
  Στην εργασία αυτή προτείνεται και αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική και τα ϐασικά µέρη ενός συστήµατος επικοινωνιών, που ϑα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και ελέγχου σε περιπτώσεις κρίσεων, ...
 • Σχεδίαση & υλοποίηση κωδικοποιητή στερεοφωνικού σήματος FM με χρήση τεχνικών άμεσης ψηφιακής σύνθεσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Ταμπουρατζής, Μανόλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-09
  H FM-Stereo μετάδοση εισήχθη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. Το στερεοφωνικό σύστημα FM, το οποίο έχει εγκριθεί για χρήση από την Federal Communication Commission (FCC) στις ΗΠΑ και αργότερα υιοθετήθηκε σε όλο τον ...
 • Σχεδίαση συστήματος μέτρησης και καταγραφής θερμοκρασιών ψυγείων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μακρής, Ζήσης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-26
  Στην εργασία αυτή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα σύστημα μέτρησης και καταγραφής θερμοκρασιών ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων. Η λύση που προτείνεται μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας σε όλες τις ιατρικές εγκαταστάσεις, ειδικά ...