• Απασχόληση στον τομέα της υγείας. Συγκριτική αξιολόγηση των χωρών της οικονομικής νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) την περίοδο 2010 – 2019.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Διαλυνάκη, Μαρία; Φαρσάρης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-28
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά την απασχόληση στο τομέα της υγείας στις χώρες μέλη της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) την περίοδο 2010-2019. Αναφερόμαστε ...
 • Αποτίμηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας νοσηλευόμενων ασθενών στα νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης το 2022.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Λαμπρινέα, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-14
  Σε καθημερινή βάση η τριτοβάθμια υγεία της χώρας μας κατακλύζεται από εκατοντάδες περιστατικά ασθενών που χρήζουν νοσηλείας και εν συνεχεία γίνονται δέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Η κατανόηση της ικανοποίησης ...
 • Δημόσιες δαπάνες υγείας. Η εξέλιξή τους στην χώρα μας την περίοδο 2009-2019.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καληωράκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-16
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των δημόσιων δαπανών του τομέα υγείας στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2019. Οι πηγές χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας έχουν αποτελέσει διαχρονικά κεντρική διάσταση ...
 • Διερεύνηση ικανοποίησης εργαζομένων σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Βαλτζάκη, Μαριλένα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
  Η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένας από τους παράγοντες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων. Στις μέρες μας έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στις ψυχολογικές διαστάσεις του θέματος καθώς επηρεάζει όχι μόνο ...
 • Διερεύνηση των ανικανοποίητων αναγκών για ιατρικές υπηρεσίες στην χώρα μας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κολλιοπούλου, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-07
  Οι αυτοαναφερόμενες ανικανοποίητες ανάγκες για ιατρικές υπηρεσίες αφορούν την εκτίμηση του ίδιου του ατόμου για το εάν χρειάζεται ιατρική υπηρεσία αλλά δεν την έλαβε ή δεν την αναζήτησε. Ως δείκτης αναδεικνύει προβλήματα ...
 • Μελέτη αποδοτικότητας ελληνικών νοσοκομείων 2016-2022.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
  Η έλευση της πανδημίας COVID-19 επηρέασε την λειτουργία όλων των υγειονομικών συστημάτων παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να παρουσιαστούν ποσοτικά οι κυριότερες εκροές των Ελληνικών νοσοκομείων ανά Υγειονομική ...
 • Συγκριτική αξιολόγηση της θνησιμότητας από COVID-19 ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΕ).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κανουπάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-28
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συγκριτική αξιολόγηση της θνησιμότητας από τη νόσου COVID-19, ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), για την περίοδο ...
 • Χαρτογράφηση των εργατικών ατυχημάτων στην χώρα μας την περίοδο 2009 – 2020.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σταματάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-11
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η χαρτογράφηση των εργατικών ατυχημάτων στην χώρα μας από το 2009 έως το 2020 αναφορικά με την σοβαρότητα του ατυχήματος (θανατηφόρο ή μη ατύχημα), την γεωγραφική περιοχή που έλαβε ...