• Διαστασιολόγηση και εγκατάσταση μηχανολογικών εγκαταστάσεων – Ενεργειακή μελέτη κτηρίου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Γλαρός, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Kατσαπρακάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-13
    Στη πτυχιακή εργασία θα γίνουν μελέτες θερμομόνωσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και ηλιακών πάνελ. Οι μελέτες θα πραγματοποιηθούν σε οικία που βρίσκεται στο χωριό Θέρμα Νήσου Ικαρίας Νομαρχίας Σάμου. Οι μελέτες έχουν ...