• Πληροφορική και μηχανοργάνωση ξενοδοχείων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Πασσαδάκη, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισαρχάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-19
    Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναδειχθεί ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει η πληροφορική και η μηχανοργάνωσή στον σύγχρονο κόσμο. Σε κάθε τομέα της σύγχρονης καθημερινότητας, τα πληροφοριακά συστήματα ...