• Διάνοιξη γεώτρησης -άντληση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αλεξανδράκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-13
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι παρακολούθηση διάνοιξης γεώτρησης και στη συνέχεια η άντληση ύδατος. Η γεώτρηση του Στύλου πραγματοποιήθηκε από την Δημοτική Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, με σκοπό τον εμπλουτισμό ...
 • Αποτύπωση με σύγχρονους μεθόδους της επικρατούσας χλωρίδας σε παράκτιους υδροβιότοπους της Κρήτης (Αλμυρός Ηρακλείου και Αλμυρός Αγίου Νικολάου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
  Συγγραφείς: Φανουράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-30
  Στην παρούσα εργασία επιχειρείται αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση των υδροβιότοπων της Κρήτης και της επιμέρους σημασίας τους για την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Ακολούθως δίδεται βαρύτητα στην αναλυτική περιγραφή και ...
 • Γεωλογική διευρεύνηση της ευρύτερης περιοχής του Γαζίου (νομός Ηρακλείου, δήμος Μαλεβιζίου).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πετούσης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-28
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και στη συνέχεια η αξιολόγηση τους, έτσι ώστε να προκύψει μια ολοκληρωμένη και σαφής εικόνα των γεωλογικών/υδρογεωλογικών συνθηκών και των γεωτεχνικών ...
 • Σύγκριση τηλεπισκοπικών δεδομένων δορυφόρου Sentinel-2 (S-2) και συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV/Drone).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Μπόλλας, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-28
  Η εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το δορυφόρο Sentinel-2 και από Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροχήματος, προκειμένου να συγκριθούν οι δύο τεχνολογίες τηλεπισκόπησης ως προς τη χρήση τους στη ...
 • Το πετρελαϊκό σύστημα της Ιόνιας ζώνης στην Δυτική Ελλάδα και Αλβανία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ποτετσιανάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-14
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του πετρελαϊκού δυναμικού της Ιόνιας ζώνης στην Δυτική Ελλάδα και Αλβανία με έμφαση στο ρόλο των Τριαδικών εβαποριτών. Οι Τριαδικοί εβαπορίτες έχουν πάχος 2-3 χλμ. και τοπικά ...
 • Τοπογραφική απεικόνιση με διαφορικό GPS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τίλε, Σάντρο
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-16
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού (GPS) για την αποτύπωση γεωμορφολογικών δομών και περεταίρω ανάλυση με υψηλή ακρίβεια. Πιο αναλυτικά, η ...
 • Χρήση της φασματικά επαγώμενης πόλωσης για τον εντοπισμό υδάτινης ρύπανσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
  Συγγραφείς: Κοκολάκης, Ευστράτιος-Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκίνου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-18
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αξιοποίηση της μεθόδου της Φασματικά Επαγόμενης Πόλωσης για τον εντοπισμό υδάτινων ρύπων από φυσικά και ανθωπογενή αίτια. Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε το επιστημονικό ...