• Φορολογία ακίνητης περιουσίας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Παπαδοπούλου, Αθηνά-Σοφία; Σαρουκιάδου, Χαρίκλεια; Φιλοπούλου, Σοφία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-12
    Ο φόρος αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για ένα κράτος και οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να τον καταβάλουν. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο φόρος διαχρονικά είναι ίδιος αλλά παρουσιάζονται μεταβολές λόγω διαφόρων ...