• Σχεδιομελέτη δεξαμενής καθίζησης για την επεξεργασία νερού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μουσαμάς, Ραφαήλ-Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μέλινα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-20
  Η επεξεργασία του νερού, όταν αυτό περιέχει στερεά σωματίδια με πυκνότητα μεγαλύτερη του νερού, γίνεται συνήθως με την μέθοδο της καθίζησης. Οι δεξαμενές καθίζησης κατασκευάζονται είτε σε ορθογωνικό ή σε κυκλικό σχήμα. Οι ...
 • Ύπαρξη πλαστικοποιητών σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καβουρή, Μαρία-Αντιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-05
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του κύκλου σπουδών του ΤμήματοςΜηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης και αποτελεί μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την ύπαρξη των πλαστικοποιητών ...
 • Ύπαρξη φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αγγελίδη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-18
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναφερθεί και θα εξεταστεί η ύπαρξη φυτοφαρμάκων σε επιφανειακά νερά στην Ελλάδα, οι κατηγορίες των φυτοφαρμάκων, καθώς επίσης και η σχετική νομοθεσία. Τέλος θα γίνει αναφορά στις μεθόδους ...