• Διαφορική συμβολομετρια στο φράγμα του Βαλσαμιώτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Πανάγου, Σωτήριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κούλη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-16
  Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δορυφορικής συμβολομετρίας ραντάρ σε δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-1 για παρακολούθηση φράγματος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε στο φράγμα Βαλσαμιώτη που βρίσκεται στο ...
 • Σχηματισμός καταβόθρων Χαρτογράφηση με βάση το GIS και γεωστατιστική ανάλυση πρόβλεψης στην περιοχή των Χανίων, Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Πελέλη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κούλη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-16
  Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες για την αξιολόγηση του σχηματισμού καταβόθρα και για την παραγωγή χαρτών ευαισθησίας καταβόθρων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πιθανότητας του λόγου συχνότητας για την ανάλυση ...
 • Γεωηλεκτρομαγνητική μελέτη καλδέρας Νισύρου, ανατολικό ηφαιστειακό τόξο νοτίου Αιγαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τουρκαντώνης, Σπυρίδων; Μπουντουράκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Κούλη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-08
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την μελέτη της δομής της καλδέρας της Νισύρουμεχρήσηηλεκτρομαγνητικώνγεωφυσικώνμεθοδολογιών.Οιτεχνικέςοι οποίες εφαρμόζονται είναι η μαγνητοτελλουρική μέθοδος (ΜΤ) και η ηλεκτρομαγνητική ...
 • Γεωφυσική διασκόπηση της νήσου Μήλου με χρήση ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζυμβρακάκης, Βασίλειος; Βήχος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κούλη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-10
  Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μέρος της μεταδιδακτορικής έρευνας MT-GEAR κι έχει ως σκοπό την διερεύνηση της γεωηλεκτρικής δομής της Νήσου Μήλου με την εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικών γεωφυσικών μεθόδων, και συγκεκριμένα ...
 • Πολυκριτηριακή ανάλυση σε περιβαλλον GIS για την επιλογή κατάλληλης θέσης εγκατάστασης Φ/Β πάρκου στη νήσο Ζάκυνθο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γκετμάνοβα, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κούλη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-11
  Στην εργασία αυτή γίνεται η ανάλυση χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στη Ζάκυνθο. Η επιλογή τοποθεσίας βασίζεται στον συνδυασμό μεθόδων Boolean, Fuzzy Logic και Analytic Hierarchy Process (AHP). Η πολυκριτηριακή ανάλυση ...