• Ατομικοί και κοινωνικοί προσδιοριστές για τις στάσεις φοιτητών Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας για τα άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Χρυσικού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-15
  Εισαγωγή: Οι ψυχικές διαταραχές και το στίγμα που τις συνοδεύει, εμποδίζει τα άτομα με ψυχικές διαταραχές να ενταχθούν στην κοινωνία. Έτσι τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και οι οικογένειες τους, που επωμίζονται μεγάλο μέρος ...
 • Βιβλιογραφική διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων κλίμακας για την αξιολόγηση των παραγόντων παρακίνησης εργαζομένων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λαγού, Ελένη; Λεβαντάκη, Κυριακή; Φραντζεσκάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-31
  Εισαγωγή: Με στόχο την αναγνώριση των παραγόντων παρακίνησης εργαζομένων και κινήτρων απόδοσης σε εργασιακούς χώρους του τομέα υγείας, οι Paleologou et al (2006) ανέπτυξαν ένα εργαλείο σε μορφή ερωτηματολογίου βασισμένο ...
 • Επίδραση του αλκοόλ στη συμπεριφορά των νέων ενηλίκων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Δοξάκη, Στυλιανή; Μαρινάκη, Χαριτίνη; Τζαλίλη, Βερόνικα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-25
  Η κατάχρηση του οινοπνεύματος και ο αλκοολισμός αποτελεί εδώ και αιώνες ένα μέγιστο πρόβλημα των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Πλέον ο αλκοολισμός αναγνωρίζεται ως ασθένεια, ενώ δυστυχώς δεν γίνεται ότι είναι ...
 • Επικοινωνία των νοσηλευτών με ασθενείς με άνοια - Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού υλικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Φραγκιαδάκη, Βιργινία; Χαριτάκη, Νίκη-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-25
  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Π.Ο.Υ. (WHO, 2002), η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής των πληθυσμών παγκόσμια αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θριάμβους της ανθρωπότητας, αλλά ταυτόχρονα και μια από τις ...
 • Προσδιοριστές της επαγγελματικής ικανοποίησης των τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Γιακουμάκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-15
  Εισαγωγή: Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον πυλώνα λειτουργίας κάθε οργανισμού. Οι οργανισμοί με την παροχή κατάλληλων κινήτρων μπορούν να υποκινήσουν το ανθρώπινο δυναμικό για ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη ...
 • Προσήλωση στη θεραπεία της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, συναισθηματική επιβάρυνση και ποιότητας ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Χανιωτάκη, Δοσία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-20
  Εισαγωγή: Η Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΠΚ) αποτελεί μια καθιερωμένη, καλά τεκμηριωμένη θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας. Απαιτεί από τον ασθενή υψηλό βαθμό προσήλωσης στη διαδικασία εφαρμογής της, στον τρόπο ζωής και ...
 • Συσχέτιση της ακαδημαϊκής πίεσης με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών σε φοιτητές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αρετάκης, Νικόλαος; Πρινιωτάκης, Ελευθέριος; Χατζημανωλάκης, Ιωάννης-Ευτύχης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-30
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Το ακαδημαϊκό στρεςαποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο ενδιαφέροντος για το φοιτητικόπληθυσμό και τους εκπαιδευτικούς ερευνητές. Η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του μπορεί να σχετίζεται με μία πληθώρα υγειονομικών ...