• Γενετικά νοσήματα που οφείλονται σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Αιτιολογία, κλινική εικόνα και νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Άμουντσον, Σοφία-Θάνα; Ανάσταση, Παναγιώτα; Καρανικόλα, Αλίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδου, Κλείτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-07
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθειά ανάδειξης και κατανόησής του φαινομένου των χρωμοσωματικών ανωμαλιών καθώς και των συνδρομών ,που εν συνεχεία μπορούν να επιφέρουν. Κατά το πρώτο κεφάλαιο αναφορά γίνεται στη δομή ...
 • Καρκίνος πνεύμονα: αιτιολογία, κλινικές εκδηλώσεις, θεραπεία και νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Καρατζούνη, Ελευθερία; Μαυρίκη, Ηλιάννα; Παπαδοπούλου, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδου, Κλείτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-04
  Η παρούσα πτυχιακή βιβλιογραφικής ανασκόπησης με τίτλο <<Καρκίνος πνεύμονα: Αιτιολογία, κλινικές εκδηλώσεις, θεραπεία και νοσηλευτικές παρεμβάσεις.», στοχεύει στην διερεύνηση όλων των παραμέτρων που αφορούν τον καρκίνο του ...