• Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη του καρκίνου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βογιατζή, Γεωργία; Ρούσση, Ζωή
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Χαρά
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-20
    Ο καρκίνος είναι μια συχνή και πολλές φορές θανατηφόρα νόσος. Υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνου ανάλογα με το όργανο του ανθρώπινου σώματος που προσβάλλουν. Μπορεί να οφείλεται σε εύρος παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του ...