• Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) νοσηλευτών στην περίοδο της πανδημίας του Covid-19.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Καραγιαννάκη, Αλεξάνδρα; Καρανδινού, Κυριακή; Μακρυγιάννης, Πέτρος-Μάρκος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Χαρίκλεια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-04
    Η εμφάνιση της νόσου COVID-19 επιφόρτισε τους νοσηλευτές με περισσότερες ευθύνες και επέφερε πολλές ψυχικές επιπτώσεις τόσο στους ίδιους τους νοσηλευτές, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Ανάμεσα σε αυτές τις επιπτώσεις ...