• Στάσεις, γνώσεις και πεποιθήσεις εγκύων και λεχωΐδων γυναικών ως προς τον μητρικό θηλασμό.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Παπουτσάκη, Μαρία; Πέπα, Αντονέτα; Πορφυράκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ψαρρού, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-05
    Περίληψη Εισαγωγή: Η προαγωγή του μητρικού θηλασμού είναι μία από τις προτεραιότητες των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των γυναικών σε σχέση με το μητρικό ...