• Αντιλήψεις και προσδοκίες των πρωτοετών φοιτητών για το ρόλο και τη σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τους στην επαγγελματική και κοινωνική τους ανέλιξη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κάλλα, Μαρίνα-Ειρήνη; Μανταλιού, Μαρία; Χανιωτάκη, Ζαμπία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-22
  Δεδομένου ότι η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων, κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθούν οι λόγοι που οι φοιτητές του πρώτου έτους επέλεξαν το τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι Κρήτης (τέως Ελληνικού ...
 • Αξιολόγηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. H περίπτωση των φοιτητών της κοινωνικής εργασίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Καραντζάς, Λουκάς; Κουκλάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-06
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το σύνολο των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που έχει δημιουργήσει η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και των ευκαιριών και των αδυναμιών που προέκυψαν από αυτή. Βάσει ...
 • Γνώσεις και αντιλήψεις των γονέων για την παιδική κακοποίηση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Σπυροπούλου, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-12
  Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης έχει απασχολήσει τους επιστήμονες (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς κα.) τις τελευταίες δεκαετίες. Αναγνωρίζεται ...
 • Δημιουργικές προσεγγίσεις ως μέσο υποβοήθησης των εξυπηρετούμενων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Δέδε, Ηλέκτρα; Κοκκαλιάρη, Γεωργία; Κολόκα, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-04
  Η εργασία έχει θέμα τις δημιουργικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο υποβοήθησης των εξυπηρετουμένων στη θεραπευτική διαδικασία και είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να ...
 • Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση ατόμων και ομάδων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Λαμπονίκος, Γεώργιος; Σαχσανίδου, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-21
  Οι εναλλακτικές θεραπευτικές τεχνικές, οι οποίες είναι περισσότερο διαδεδομένες στο χώρο της κοινωνικής εργασίας και στο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και με τις οποίες ασχοληθήκαμε εμείς μπορούμε να πούμε ότι ...
 • Ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων για κοινωνικά θέματα μέσα από τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους από τους ιδίους: ένα εν δυνάμει δημιουργικό εργαλείο για τη σχολική κοινωνική εργασία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κανδύλα, Ολυμπία; Παππά, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-05
  Στην εποχή μας η κυριαρχία της εικόνας στη σύγχρονη εκπαίδευση και τον πολιτισμό είναι αδιαμφισβήτητη. Επιπλέον η εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία ανοίγει νέα πεδία προς διερεύνηση κι εκμετάλλευση στο χώρο της ...
 • Η ανάρρωση από το τραύμα της έμφυλης βίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Λαθιωτάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Σε μια κοινωνία που τα πατριαρχικά στερεότυπα είναι ακόμη έκδηλα, κρίθηκε σκόπιμο να ερευνηθεί η έμφυλη βία, το τραύμα που προκύπτει από αυτή, αλλά και η διαδρομή της ανάρρωσης από αυτό. Παράλληλα ήθελε να ερευνήσει το πώς ...
 • Η ανταπόκριση των κοινωνικών υπηρεσιών σε συνθήκες πανδημίας, Covid-19. Η περίπτωση του «Κοινωνικού Χώρου» των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κατάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-17
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην αποτύπωση της ανταπόκρισης των κοινωνικών υπηρεσιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο την περίοδο της πανδημίας του Covid-19, όπως αποτυπώθηκε στην επιστημονική αρθρογραφία και διεθνή ...
 • Η μελέτη περίπτωση του συλλόγου κοινωνικής πρωτοβουλίας «Πρωτοβουλία για το παιδί».

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γκιόρκα, Αλεξάνδρα; Συμεών, Ασπασία-Παναγία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-15
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο ο Σύλλογος κοινωνικής πρωτοβουλίας «Πρωτοβουλία για το παιδί» εκπληρώνει τους σκοπούς της παιδικής προστασίας. Έναυσμα για την διενέργεια της πτυχιακής ...
 • Η νοηματοδότηση της εμπειρίας του διαζυγίου από την πλευρά των γυναικών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Κυρμιζάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-04
  Η διάλυση ενός γάμου είναι μία από τις πλέον στρεσογόνες αλλαγές που ενδέχεται να βιώσει ένα άτομο στη ζωή του. Από την βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύεται ότι οι αντιδράσεις που μπορεί να εκδηλώσει κάποιο υποκείμενο ...
 • Η οικογένεια στον αγροτικό χώρο της επαρχίας: λειτουργίες, ρολόι, μετασχηματισμοί.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Καραγιάννη, Δήμητρα; Σαχινίδου, Μαγδαλινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-10
  Η παρούσα πτυχιακή έρευνα επιδιώκει μέσα από μια ιστορική, κοινωνική και οικονομική προσέγγιση να αναδείξει την εξέλιξη του κοινωνικού φαινομένου της οικογένειας από τη δεκαετία του 70’ μέχρι και σήμερα. Στοχεύει να φωτίσει ...
 • Η οπτική της οικογένειας για την ψυχιατρική νοσηλεία ενός μέλους της.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κάππα, Αλεξάνδρα; Κύργιου, Πολυξένη-Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-21
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η οπτική των μελών της οικογένειας για την ψυχιατρική νοσηλεία ενός μέλους της. Αρχικά, επιχειρείται μία ιστορική αναδρομή στην επιστήμη της Ψυχιατρικής, η οποία, στο ...
 • Ιστορία, εξέλιξη και προοπτικές της κοινωνικής εργασίας στην κοινότητα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αστυρακάκη, Φαίη; Βρακά, Βίκυ; Καμαράδου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-07
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται με την κοινωνική εργασία στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, στο 1ο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην ιστορική αναδρομή της κοινοτικής εργασίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· ...
 • Μεγαλώνοντας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας. Η επίδραση της εμπειρίας στην ενήλικη ζωή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Βοριζανάκης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-09
  Η παιδική προστασία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις της κοινωνίας και του κράτους πρόνοιας, και η παρούσα εργασία εξετάζει έναν τέτοιο τομέα. Τα παιδικά χωριά SOS ως διεθνής οργανισμός ασχολείται με τον ...
 • Μελέτη της κοινότητας του καταυλισμού της Νέας Αλικαρνασσού στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Καλτσά, Γαρυφαλλιά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-26
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη των πέντε διαστάσεων του κοινωνικού χώρου της κοινότητας του Καταυλισμού Ρομά, της Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Η μεθοδολογία της έρευνας που επιλέχτηκε είναι η ...
 • Μονογονεϊκή οικογένεια: προκλήσεις του γονεϊκού ρόλου στην οικογένεια.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γεράρδης, Βασίλειος; Μουστάκα, Αθανασία; Πουρνάρα, Ευανθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-11
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα προσπαθήσει να δώσει μια ποιοτική διάσταση με ιδιαίτερη βάση στις προκλήσεις των μονογονεϊκών οικογενειών, στηριζόμενη στις προσωπικές εμπειρίες του δείγματος. Πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη ...
 • Ο θεσμός της αναδοχής. Η προσαρμογή του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κογεράκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-16
  Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού και του ρυθμού προσαρμογής του ανάδοχου τέκνου στην ανάδοχη οικογένεια και στην εμβάθυνση ως προς τη διαπροσωπική σχέση και την ανάπτυξη δεσμού, που αναπτύσσεται ...
 • Οι επαγγελματικές προοπτικές των κοριτσιών στην αγροτική Κρήτη. Η περίπτωση της Τυλίσου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κάβουρα, Χρυσαυγή; Στίνη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-18
  Η παρούσα εργασία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης μας εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα , από τον Οκτώβρη του 2019 . Ο λόγος που επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα προς διερεύνηση( οι επαγγελματικές προοπτικές κοριτσιών στην αγροτική ...
 • Πράσινη κοινωνική εργασία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Βροντάκη, Θεονύμφη; Ζώτου, Ευαγγελία; Καρακίτσου, Πολυξένη; Λίτσι, Μανώλη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-29
  Η πράσινη ή περιβαλλοντική κοινωνική εργασία και οι όροι της, έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση στην πρακτική κοινωνικής εργασίας που βασίζεται στις αρχές της οικολογικής δικαιοσύνης. Το ...
 • Το φαινόμενο της αστεγίας : η περίπτωση της δομής του δήμου Αγρινίου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ψυλιάς, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-22
  Εν μέσω μιας πρωτοφανούς κοινωνικό – οικονομικής συγκυρίας, οι αλλαγές των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού τείνουν να εκτυλιχτούν στην οξύτερη μορφή τους. Η αστεγία όπως έχει χαρακτηριστεί αποτελεί το πιο ακραίο φαινόμενο ...