• Μετρήσεις επαφών διέγερσης φορέσιμων κεραιών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Βιολάκης, Ευστράτιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-03-15
    Η παρούσα διατριβή έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη των επαφών διέγερσης φορέσιμων κεραιών. Η ανάπτυξη των φορέσιμων ηλεκτρονικών συσκευών και κεραιών οφείλεται στη ζήτηση για ελαφρύτερες και μικρότερες προσωπικές ηλεκτρονικές ...