• Νεανική επιχειρηματικότητα και startups στην Κρήτη–Προκλήσεις και προοπτικές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Εμμανουήλ; Τιγκίρης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασσάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-25
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας και των Start up, καθώς και τις προκλήσεις και προοπτικές που προκύπτουν στο Ελληνικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Αρχικά ορίζεται η ...
 • Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας νεοφυών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μετούσι, Κλαϊντι; Παππάς, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασσάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-12
  Αυτή η πτυχιακή εργασία διερευνά τους λόγους πίσω από την επιτυχία και την αποτυχία των startup εταιρειών. Η δυναμική φύση του επιχειρηματικού κλάδου απαιτεί μια εις βάθος εξέταση των παραγόντων που συμβάλλουν στον θρίαμβο ...