• Ηλεκτρικό αυτοκίνητο - Ποιοτικά πρότυπα και εξοικονόμηση ενέργειας: το χτες και το σήμερα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Δρετουλάκης, Ηλίας
    Επιβλέπων καθηγητής: Υφαντή, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
    Η παρούσα εργασία διερευνά το αντικείμενο των ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και τον τρόπο που με την χρήση τους συμβάλλουν και θα συμβάλουν περαιτέρω, στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αρχικά, παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία ...