• Συναισθηματική νοημοσύνη και επίδοση των φοιτητών: Η περίπτωση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Αγιωτάκης, Στέφανος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-28
    Η έννοιας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ορίζεται ως η ικανότητα που έχει κάποιος να παρατηρεί, να προσδιορίζει και να ελέγχει τόσο τα συναισθήματα του όσο και των υπόλοιπων μελών μιας ομάδας. Οι πτυχές και τα χαρακτηριστικά ...