• Επιλογή και σύγκριση υλικών για την κατασκευή σκελετών οπτικών οράσεως.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Γαστουνιώτης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
    Στην σημερινή εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης, η εμφάνιση νέων τρόπων κατασκευής προϊόντων οδήγησε τους μελετητές στην εύρεση νέων μεθόδων σχεδίασης και κατασκευής τους. Με το πέρασμα των ...