• Η επίδραση της ευπάθειας στην μείωση γνωστικής λειτουργίας των ηλικιωμένων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Αργέντης, Γεώργιος-Αλέξανδρος; Ομπάσουγι, Οσάσερε; Σερζετάκης, Στυλιανός
    Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-16
    Η παρούσα αναφορική ανασκόπηση αποτελεί μια συλλογή πληροφοριών που έχει ως κύριο θέμα την εμφάνιση του συνδρόμου της ευπάθειας στον ηλικιωμένο πληθυσμό που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έκπτωση της γνωστικής λειτουργείας. ...