• Διαφορική συμβολομετρια στο φράγμα του Βαλσαμιώτη.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Πανάγου, Σωτήριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κούλη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-16
    Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δορυφορικής συμβολομετρίας ραντάρ σε δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-1 για παρακολούθηση φράγματος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε στο φράγμα Βαλσαμιώτη που βρίσκεται στο ...