• Παρουσίαση διαδρομών ειδικών μορφών τουρισμού για το νομό Ρεθύμνου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Παρασύρη, Αθηνά
    Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-05
    Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τον εναλλακτικό τουρισμό και ιδιαίτερα τον αθλητικό τουρισμό και το κατά πόσον αυτός είναι ανεπτυγμένος στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο νομό Ρεθύμνης. Ακόμη θα παρουσιάσουμε όλες τις ...