• Μελέτη εγκατάστασης συστήματος αντλησιοταμίευσης και αιολικού πάρκου για το νησί της Σάμου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπουζουνιεράκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-23
    Στην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νησιών τα οποία δεν είναι διασυνδεδεμένα με το εθνικό σύστημα ενέργειας. Ωστόσο, πολλά εξ αυτών παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο αιολικό και ηλιακό δυναμικό (μορφές ΑΠΕ). Εκμεταλλευόμενοι ...