• Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των φοιτητών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μίλε, Βίλσον; Χότζα, Οργκέτ
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-05
    Σκοπός : Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των φοιτητών στο Τμήμα Λογιστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Μεθοδολογία : Συντάχτηκε ερωτηματολόγιο ...