• Μεγαλώνοντας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας. Η επίδραση της εμπειρίας στην ενήλικη ζωή.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
    Συγγραφείς: Βοριζανάκης, Ανδρέας
    Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-09
    Η παιδική προστασία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις της κοινωνίας και του κράτους πρόνοιας, και η παρούσα εργασία εξετάζει έναν τέτοιο τομέα. Τα παιδικά χωριά SOS ως διεθνής οργανισμός ασχολείται με τον ...