• Αφλατοξίνη Μ1 και η παρουσία της στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα – νέα δεδομένα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Λυρώνης, Λάζαρος; Τσιλίκης, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Λαπιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-29
    Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν επιμολυνθεί με αφλατοξίνη Μ1 αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα παγκοσμίως, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η αφλατοξίνη Μ1 στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα θα ...