• Διερεύνηση των επιπλοκών της αναισθησίας σε παιδιατρικό πληθυσμό που υποβάλλεται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις .

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μανώλης, Οδυσσέας; Μίτρο, Αλμπάνο; Μιχόπουλος, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-10
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Γενική αναισθησία σε καρδιοχειρουργική επέμβαση πρώτη φορά σημειώθηκε το 1925 σε έναν ασθενή που υποβλήθηκε για πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας. Η αναισθησία σε παιδιά που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση ...
 • Διερεύνηση των επιπτώσεων της επείγουσας διασωλήνωσης στις επίτοκες που υποβάλλονται σε καισαρική τομή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κουμπιού, Ζωή; Ματθαιοπούλου, Σωτηρία; Νικολάου, Ευριδίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-12
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι επιπτώσεις της επείγουσας διασωλήνωσης στην επείγουσα καισαρική τομή, όπως μελετήθηκε στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι δυσμενείς τόσο για την επίτοκο όσο και για το έμβρυο. H συνεργασία της ...
 • Η διερεύνηση της εξέλιξης των υπεργλωττιδικών συσκευών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Γκούντα, Αναστασία; Διαμαντάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-22
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αρχικός σκοπός των υπεργλωττιδικών συσκευών αποτέλεσε η αντικατάσταση της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και της συμβατικής προσωπίδαςαερισμού, καθώς με την εφαρμογή τους παρατηρήθηκε μείωση του τραυματισμού της ...
 • Νοσηλευτικά λάθη στην αναισθησία και τα αίτια τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Καπούλας-Λαγάρας, Στέφανος-Παναγιώτης; Λαμπρινός, Θεόφιλος; Νικολάου, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-06
  Τα λάθη του υγειονομικού προσωπικού στις νοσηλευτικές μονάδες αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα για την αύξηση κινδύνου των ασθενών και σε πολλές μπορεί να αποβούν μοιραία για την ίδια τους τη ζωή. Ωστόσο, οι μονάδες ...
 • Οι ανησυχίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς προεγχειρητικά για την αναισθησία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ζύκα, Γιακούπ; Μασαάντ, Βασίλειος; Νικολούδη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-02
  Εισαγωγή: Σήμερα κάθε χειρουργική πράξη απαιτεί τη χορήγηση κάποιας μορφής αναισθησίας, είτε πρόκειται για γενική αναισθησία είτε για μια ήπια τοπική αναισθησία. Τα αναισθητικά φάρμακα ποικίλουν στον αριθμό και τη χρήση ...