• Παραγωγική διαφοροποίηση, τεχνολογία και ανάπτυξη: η ελληνική οικονομία στην ευρωπαϊκή ένωση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Σταμούλου, Καλλιόπη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-24
    Η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την ανάλυση της διάρθρωσης των εξαγωγών των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς το τεχνολογικό τους επίπεδο και τους κλάδους από τους οποίους αυτά προέρχονται. Παράλληλα, διερευνάται ...