• Πολυ-ομική ανάλυση γενομικών δεδομένων για την κατηγοριοποίηση δειγμάτων γλοιοβλαστώματος.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Οικονόμου, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-10
    Η ομαδοποίηση μεμονωμένων ομικών συνόλων δεδομένων έχει αποδειχθεί ανεκτίμητη για τη βιολογική και ιατρική έρευνα. Το μειούμενο κόστος και η ανάπτυξη μεθόδων αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS) επιτρέπουν πλέον τη μέτρηση ...