• Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του καταναλωτή από την παραδοσιακή στη σύγχρονη διαδικτυακή διαφήμιση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Γεωργά, Μαρία-Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Περακάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-16
    Σκοπός: Διερευνώνται οι αλλαγές στην συμπεριφορά του καταναλωτή από την παραδοσιακή στην σύγχρονη διαδικτυακή διαφήμιση με βάση τις αντιλήψεις του ίδιου του καταναλωτικού κοινού. Μεθοδολογία: Γίνεται ανάλυση και ...