• Εργαστηριακή σύγκριση αξιολόγησης αισθητήρων εδαφικής υγρασίας πεδίου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
  Συγγραφείς: Πλατή, Αντιγόνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Δαλιακόπουλος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-29
  Η επάρκεια εδαφικής υγρασίας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών καθώς το νερό έχει το ρόλο του διαλύτη και του μεταφορέα των θρεπτικών στοιχείων προς ρίζες και στους φυτικούς ιστούς μέσω της διαδικασίας της διαπνοής. ...
 • Χρήση λυσιμέτρων για τον ακριβή προσδιορισμό της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής καλλιέργειας και της κίνησης του εδαφικού ύδατος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Λαζαράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δαλιακόπουλος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-08
  Ο ορθός υπολογισμός των αρδευτικών αναγκών καλλιέργειας οδηγεί σε βέλτιστες συνθήκες παραγωγής και περιορίζει τη σπατάλη πολύτιμων υδάτινων πόρων, ειδικά σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από περιορισμένες βροχοπτώσεις και ...