• Σεισμική απόκριση φράγματος Βαλσαμιώτη (Χανιά) με την χρήση εδαφικού θορύβου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Στιβακτάκη, Ουρανία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μωυσίδη, Μαργαρίτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-14
    Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σεισμική απόκριση του φράγματος Βαλσαμιώτη με την χρήση εδαφικού θορύβου. Οι καταγραφές εδαφικού θορύβου έγιναν στην στέψη καθώς και στην βάση θεμελίωσης στο Βόρειο και Νότιο αντέρεισμα ...