• Σσχέση μεταξύ συνδρόμου διαπερατού εντέρου και αυτοάνοσων νοσημάτων: Ο ρόλος της διατροφής.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Κρεούζης, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκη, Ασπασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
    Το έντερο εξαιτίας της επίδρασης πολλών επιβλαβών παραγόντων χάνει την λειτουργικότητα του. Κατά αυτόν τον τρόπο το Σύνδρομο Διαπερατού ή Διαρρέοντος Εντέρου έχει φανεί ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη ποικίλων αυτοάνοσων ...