• Η συνεισφορά του κλάδου της εγχώριας μικρο-ζυθοποιίας στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Πάρταλη, Ελευθερία- Γαβριέλα; Τσαλίδη, Θέτις- Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-26
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο σκοπός της είναι να αναλυθεί η περίπτωση των εγχώριων Μικροζυθοποιίων ...