• Ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Αποδουλιανάκης, Παύλος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-30
    Η παρακάτω πτυχιακή εργασία, αφορά μια πλήρως μηχατρονική μετατροπή ενός συμβατικού αναπηρικού αμαξιδίου, σε ηλεκτρικό. Μετά την μετατροπή, το αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να μπορεί να μετακινήσει ένα άτομο με μέγιστη ...