• Γεωφυσική διασκόπηση της νήσου Μήλου με χρήση ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ζυμβρακάκης, Βασίλειος; Βήχος, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κούλη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-10
    Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μέρος της μεταδιδακτορικής έρευνας MT-GEAR κι έχει ως σκοπό την διερεύνηση της γεωηλεκτρικής δομής της Νήσου Μήλου με την εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικών γεωφυσικών μεθόδων, και συγκεκριμένα ...