• Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας νεοφυών επιχειρήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Μετούσι, Κλαϊντι; Παππάς, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασσάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-12
    Αυτή η πτυχιακή εργασία διερευνά τους λόγους πίσω από την επιτυχία και την αποτυχία των startup εταιρειών. Η δυναμική φύση του επιχειρηματικού κλάδου απαιτεί μια εις βάθος εξέταση των παραγόντων που συμβάλλουν στον θρίαμβο ...