• Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γεωργίου, Πολύβια; Παπαδημητρίου, Αικατερίνη-Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-30
    Αντικείμενο της παρούσας εργασίας που φέρει τίτλο «Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια» είναι η αξιολόγηση διαφόρων τύπων θερμομονωτικών υλικών ως επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος υφιστάμενου κτιρίου. Η ...