• Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεωργίου, Πολύβια; Παπαδημητρίου, Αικατερίνη-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-30
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας που φέρει τίτλο «Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια» είναι η αξιολόγηση διαφόρων τύπων θερμομονωτικών υλικών ως επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος υφιστάμενου κτιρίου. Η ...
 • Διαδικασίες Τελικής Διαχείρισης Λευκής Διογκωμένης Πολυστερίνης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Χρηστάκης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-23
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η διαδικασίας διαχείρισης, μετά την ολοκλήρωση του χρήσιμου κύκλου ζωής, της λευκής διογκωμένης πολυστερίνης ή αλλιώς με την αγγλική της ορολογία Expanded Ρoly Styrene (EPS). ...