• Ιδιοκτησιακή δομή, εταιρική διακυβέρνηση και εξαγωγές επιχειρήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Πατεράκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-20
    Η μελέτη αυτή εξετάζει τη σχέση μεταξύ της ιδιοκτησιακής δομής και τις εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διεθνών μελετών και της ανάλυσης δεδομένων που συλλέξαμε, εμβαθύνουμε την έρευνα ...