• Ανάπτυξη συστήματος δημιουργίας αναφορών για το πληροφοριακό σύστημα SYNTHESIS.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Πατεράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-11
  Η δημιουργία αναφορών βάσει προτύπων είναι μία τεχνική παραγωγής αναφορών που αξιοποιεί αρχεία προτύπων για εξαγωγή αναφορών. Κάθε πρότυπο αναφοράς παρέχει μια προσαρμοσμένη μορφοποίηση και διαμόρφωση, επιτρέποντας μεγαλύτερη ...
 • Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων για δημόσιους οργανισμούς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μπαρτολότσι, Τζούλια
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-12
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πρότυπου συστήματος εξειδικευμένου στη διαχείριση έργων σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων της Περιφέρειας ...