• Τύποι καφέ, μέθοδοι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Μαργέλος, Παναγιώτης; Σαμαριτάκης, Ιωάννης; Τριανταφυλλόπουλος, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκη, Ασπασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-20
    Η παρούσα εργασία κάνει αναφορά στον καφέ, τις ποικιλίες του, τον τρόπο επεξεργασίας του, τη χημική σύσταση και πως το καβούρδισμα επηρεάζει αυτήν καθώς και τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από την κατανάλωση. Ο καφές ...