• Ακουστική μελέτη λύρας με «συμπαθητικές» χορδές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Αναργύρου, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-20
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Ακουστική μελέτη λύρας με συμπαθητικές χορδές» έχει ως στόχο την ανάδειξη της επίδρασης των συμπαθητικών χορδών στην ακουστική συμπεριφορά της λύρας. Η λύρα με συμπαθητικές χορδές είναι ...