• Στερεοφωνικό ηχητικό σύστημα διάδρασης διεγειρόμενο από κρουστικούς ήχους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών (ΣΜΟΤ), ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής
    Συγγραφείς: Κάππης, Αχιλλέας
    Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-26
    Τα συστήματα ηχητικής διάδρασης αποτελούν ένα ενεργό πεδίο έρευνας με εφαρμογές στα βιντεοπαιχνίδια, τα «έξυπνα σπίτια» και την μουσική εκτέλεση. Η διάδραση μέσω ήχου επιτρέπει απτή και άυλη διάδραση με την χρήση πλήθους ...