• Η ανέλιξη των κρυπτονομισμάτων. Τάσεις, προοπτικές και επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης για την Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μπαρμπάτσης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-23
  Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις στάσεις και απόψεις του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας, απέναντι στα κρυπτονομίσματα καθώς και παράγοντες που ενδεχομένως τις επηρεάζουν. Όπως διαπιστώθηκε, παρόλο που υπάρχει μια σχετική ...
 • Η χρήση κρυπτονομισμάτων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μαυρίκος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-11
  Τα χρήματα που ήδη χρησιμοποιούμε βασίζονται στην εμπιστοσύνη που έχουμε σε κάποιον τρίτο, για παράδειγμα μια κυβέρνηση ή ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα κρυπτονομίσματα είναι ένα είδος ψηφιακού νομίσματος, χωρίς καμία ...
 • Κρυπτονομίσματα και ηλεκτρονικές πληρωμές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κουράκος, Ευθύμιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-16
  Τα κρυπτονομίσματα και η αποκεντρωμένη οικονομία επιτρέπουν τη δημιουργία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που δεν βασίζονται σε κεντρικοποιημένα, αυστηρά ελεγχόμενα, ιδρύματα. Η απουσία ελέγχου έχει ως αποτέλεσμα ένα δυναμικό ...