• Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεωργίου, Πολύβια; Παπαδημητρίου, Αικατερίνη-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-30
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας που φέρει τίτλο «Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια» είναι η αξιολόγηση διαφόρων τύπων θερμομονωτικών υλικών ως επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος υφιστάμενου κτιρίου. Η ...
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή επιθεώρηση κατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-22
  Περίληψη Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται πως οι παγκόσμιες απαιτήσεις για ενέργεια είναι συνεχώς αυξανόμενες με αποτέλεσμα να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την μελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος. Η εξοικονόμηση ...