• Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γκιαουράκης, Αριστόδημος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-25
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφει τόσο την έννοια της εξαγοράς όσο και την έννοια της συγχώνευση μεταξύ εταιρειών. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι μορφές και τα είδη των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ε&Σ) που χρησιμοποιούνται ...
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σκυριανόγλου, Δωροθέα; Σταθάκης-Κορωνιός, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-23
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και ανάλυση των εννοιών των επιχειρηματικών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχονται γενικές κατηγορίες και ορισμοί για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές ...