• Κώδικας διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στην διαιτολογική έρευνα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Καβουσανάκη, Σοφία; Λιλίτση, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσικαλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-06
    Όταν διεξάγεται μία διαιτολογική έρευνα, θεωρείται πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον Κώδικα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, καθώς η προστασία αυτών αλλά και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα (Gray, ...