• Η χρήση του instagram στη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Χαιρέτη, Φωτεινή
    Επιβλέπων καθηγητής: Περακάκης, Μάνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-05
    Η παρούσα έρευνα στοχεύει να μελετήσει τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την χρήση και τους λόγους χρήσης του Instagram. Για την μελέτη του θέματος επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση με ερωτηματολόγιο. Δείγμα ευκολίας 94 ...